Administratief en technisch beheer
Administratief en technisch beheer

Onze diensten

Uw VVE administratie uitbesteden?Administratief beheer:
 • Voeren en beheren van de dagelijkse financiŽle administratie
 • Beheren en controleren van de bankrekeningen en spaarsaldi
 • Verrichten van geaccordeerde betalingen
 • Incasseren van bijdragen van de leden
 • Signaleren betalingsachterstanden en verzenden betalingsherinneringen
 • Opmaken facturen ten behoeve van zakelijke leden
 • Verzorgen van jaarlijkse balans- en exploitatierekening inclusief toelichting
 • Opstellen van de jaarlijkse begroting
 • Verzorgen van jaarlijkse financiŽle eindafrekening inclusief reservefondsaandeel ten behoeve van de leden
 • Opstellen verklaring verschuldigde bedragen ten behoeve van notaris
 • Toelichten van jaarverantwoording aan de kascontrolecommissie

Beheer ledenadministratie:
 • Bijhouden van de ledenlijst
 • Informatievoorziening aan nieuwe leden
 • Op verzoek informatievoorziening aan individuele leden

Technisch beheer:
 • Inzichtelijk houden storings- en schademeldingen per lid
 • Aanvragen en beoordelen offertes voor planmatig onderhoud
 • Planning van onderhoudswerkzaamheden
 • Controle op onderhoudswerkzaamheden
 • Advisering op het gebied van investeringen
 • Verzorgen van meerjarenonderhoudsplan per 3 jaar
 • Actie ondernemen op storings- en schademeldingen tijdens kantoortijden per telefoon of e-mail
 • Optioneel: actie ondernemen op storings- en schademeldingen (24/7) per telefoon

Bestuurlijk beheer:
 • Verzenden uitnodigingen voor jaarlijkse ALV
 • Opstellen en verzenden van agenda voor jaarlijkse ALV
 • Verzorgen en versturen benodigde documentatie ten behoeve van jaarlijkse ALV
 • Verzorgen presentielijst en stemmingsbiljetten ten behoeve van jaarlijkse ALV
 • Organiseren locatie jaarlijkse ALV
 • Bijwonen en notuleren jaarlijkse ALV
 • Versturen notulen jaarlijkse ALV
 • Optioneel: organiseren bestuursvergaderingen

Juridisch beheer:
 • Inschrijving Kamer van Koophandel blijvend actualiseren
 • Beheer en beoordelen verzekeringen en aanvragen offertes ten behoeve van verzekeringen
 • Beheer en beoordelen servicecontracten
 • Adviseren in geval van nieuwe wet- of regelgeving
 • Opstellen en actualiseren huishoudelijk regelement